ทางรอดของประเทศไทย

ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์โควิดในโลกได้เปลี่ยนไปอย่างพลิกผัน เรียกว่า โจทย์เปลี่ยน เกมส์พลิก จากเดิมที่เคยคิดกันว่า “ฉีดวัคซีนให้พอ ก็จะไปได้” กลายเป็น โจทย์ที่ว่า “ถ้าโควิดอยู่ยาว จะทำอย่างไร”

ประเทศที่เคยประกาศว่า ตนเองฉีดวัคซีนให้ประชากรได้มากกว่า 60-70% สามารถสร้างภูมิต้านทานหมู่ น่าจะฉีดได้พอแล้ว ชนะแล้ว ปลดหน้ากากได้แล้ว สามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว เช่น อังกฤษ สหรัฐ และอิสราเอล ต่างต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ ต่อสู้รอบใหม่ เริ่มใส่หน้ากากใหม่ จากการระบาดของเดลต้า สำหรับสหรัฐ ช่วงแย่สุดเคยป่วยวันละ 300,000 คน ตอนนี้กลับไปที่วันละ 180,000 คน ส่วนอังกฤษ เคยอยู่วันละ 60,000 คน ตอนนี้กลับมาที่วันละประมาณ 40,000 คน และอิสราเอล ต้นแบบการฉีดวัคซีนเร็ว กว้างขวาง ด้วยวัคซีนที่ดีที่สุด เคยอยู่ที่วันละ 10,000 คน ตอนนี้อยู่ที่วันละ 8,500 คน

การจะออกจากวิกฤตได้ เราต้องถามว่า “โจทย์ของเราคืออะไร”
……