ทางที่ต้องเลือก

ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังยืนอยู่บนทางแพร่ง มีอย่างน้อย 3 เส้นทางที่รออยู่ข้างหน้า

เส้นทางแห่งอินเดีย เส้นทางแห่งหายนะ ที่มีความเสียหายจำนวนมากรออยู่ เส้นทางแห่งอังกฤษ เส้นทางของความท้าทายและความพยายาม ที่จะสู้ด้วยวัคซีน และ เส้นทางแห่งจีน เส้นทางของความเด็ดเดี่ยว มุ่งมั่น

เส้นทางเหล่านี้ เป็นเส้นทางที่เราต้องเลือก เพราะต่อให้เราไม่เลือก โควิดสายพันธ์เดลต้าจะเลือกให้เรา เดลต้าจะทำงานต่อไป แบบไม่ลดละ ระบาดคนต่อคน ในอัตราเร่ง ทำให้คนป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ไทยก็จะเริ่มก้าวไปสู่เส้นทางของอินเดีย ซึ่งเราคงไม่อยากให้ประเทศของเราเดินไปตามทางนั้น
……