จิตตานุภาพ

เขียนโดย ธัมมวิตักโกภิกขุ ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

จิตตานุภาพ คืออานุภาพของจิต แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ จิตตานุภาพบังคับตนเอง บังคับผู้อื่น และ บังคับเคราะห์กรรม

“ตนของตนย่อมเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง” เหตุนี้จึงต้องหัดบังคับตนเอง ผู้อื่นถึงจะเป็นศัตรูก็ไม่เท่าตนเป็นศัตรูต่อตนของตนเอง ถ้ายังไม่สามารถบังคับตนของตนเองให้ดีได้แล้ว ก็อย่าหวังเลยว่าจะบังคับผู้อื่นให้ดีได้
……