ทางรอดของประเทศไทย

ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์โควิดในโลกได้เปลี่ยนไปอย่างพลิกผัน เรียกว่า โจทย์เปลี่ยน เกมส์พลิก จากเดิมที่เคยคิดกันว่า “ฉีดวัคซีนให้พอ ก็จะไปได้” กลายเป็น โจทย์ที่ว่า “ถ้าโควิดอยู่ยาว จะทำอย่างไร”

ประเทศที่เคยประกาศว่า ตนเองฉีดวัคซีนให้ประชากรได้มากกว่า 60-70% สามารถสร้างภูมิต้านทานหมู่ น่าจะฉีดได้พอแล้ว ชนะแล้ว ปลดหน้ากากได้แล้ว สามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้ว เช่น อังกฤษ สหรัฐ และอิสราเอล ต่างต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ ต่อสู้รอบใหม่ เริ่มใส่หน้ากากใหม่ จากการระบาดของเดลต้า สำหรับสหรัฐ ช่วงแย่สุดเคยป่วยวันละ 300,000 คน ตอนนี้กลับไปที่วันละ 180,000 คน ส่วนอังกฤษ เคยอยู่วันละ 60,000 คน ตอนนี้กลับมาที่วันละประมาณ 40,000 คน และอิสราเอล ต้นแบบการฉีดวัคซีนเร็ว กว้างขวาง ด้วยวัคซีนที่ดีที่สุด เคยอยู่ที่วันละ 10,000 คน ตอนนี้อยู่ที่วันละ 8,500 คน

การจะออกจากวิกฤตได้ เราต้องถามว่า “โจทย์ของเราคืออะไร”
……

ทางที่ต้องเลือก

ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังยืนอยู่บนทางแพร่ง มีอย่างน้อย 3 เส้นทางที่รออยู่ข้างหน้า

เส้นทางแห่งอินเดีย เส้นทางแห่งหายนะ ที่มีความเสียหายจำนวนมากรออยู่ เส้นทางแห่งอังกฤษ เส้นทางของความท้าทายและความพยายาม ที่จะสู้ด้วยวัคซีน และ เส้นทางแห่งจีน เส้นทางของความเด็ดเดี่ยว มุ่งมั่น

เส้นทางเหล่านี้ เป็นเส้นทางที่เราต้องเลือก เพราะต่อให้เราไม่เลือก โควิดสายพันธ์เดลต้าจะเลือกให้เรา เดลต้าจะทำงานต่อไป แบบไม่ลดละ ระบาดคนต่อคน ในอัตราเร่ง ทำให้คนป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด หากเป็นเช่นนี้ต่อไป ไทยก็จะเริ่มก้าวไปสู่เส้นทางของอินเดีย ซึ่งเราคงไม่อยากให้ประเทศของเราเดินไปตามทางนั้น
……

A New Dawn for Britain

ประวัติศาสตร์จะเป็นผู้ตัดสินว่าทางที่อังกฤษเลือกเดินเป็นหนทางที่เหมาะสมแค่ไหน ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

The Road not Taken
by Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth
……

จิตตานุภาพ

เขียนโดย ธัมมวิตักโกภิกขุ ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

จิตตานุภาพ คืออานุภาพของจิต แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ จิตตานุภาพบังคับตนเอง บังคับผู้อื่น และ บังคับเคราะห์กรรม

“ตนของตนย่อมเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง” เหตุนี้จึงต้องหัดบังคับตนเอง ผู้อื่นถึงจะเป็นศัตรูก็ไม่เท่าตนเป็นศัตรูต่อตนของตนเอง ถ้ายังไม่สามารถบังคับตนของตนเองให้ดีได้แล้ว ก็อย่าหวังเลยว่าจะบังคับผู้อื่นให้ดีได้
……

โอวาท 4 ท่านเหลี่ยวฝาน

บางตอนจากหนังสือ โอวาท 4 ของท่านเหลี่ยวฝาน ครับ

พ่อกราบถามท่านอีกว่า “ถ้าเช่นนั้น ชะตาชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้หรือ?” ท่านตอบว่า “ชะตาชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน อนาคตเราต้องสร้างของเราเอง คนทำดีชะตาก็ดี คนทำชั่วชะตาก็ชั่ว เมื่อต้องการอนาคตดีก็ต้องทำดี ถ้าทำแต่ความไม่ดี แม้ชะตาจะดีก็กลายเป็นร้ายไปได้ ในพุทธธรรมก็ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ใดต้องการลาภยศย่อมได้ลาภยศ ผู้ใดต้องการบุตรธิดาย่อมได้บุตรธิดา ผู้ใดต้องการอายุยืนย่อมได้อายุยืน หากประกอบแต่กรรมดีย่อมสมปรารถนา”

ท่านเหลี่ยวฝานก็เร่งทำความดี สะสมความดีงาม ท้ายสุดของชีวิต ท่านถึงแก่อนิจกรรม เมื่ออายุ ๗๔ ปี ในขณะที่บุตรของท่านอายุ ๔๒ ปีแล้ว คือปี พ.ศ.๒๑๖๖ ผิดจากที่ท่านผู้เฒ่าข่งพยากรณ์ไว้ถึง ๒๑ ปี
……